PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

Rezervace ubytování

Ubytování je možné rezervovat prostřednictvím webových stránek www.ubytovaninavrbici.cz, e-mailem na adresu info@ubytovaninavrbici.cz, telefonicky na čísle +420 704 748 408 nebo poštou na adresu Vrbice 315, 619 09 Vrbice.

Rezervace je platná až po jejím potvrzení ze strany ubytování, a to e-mailem nebo písemně.

Současně s potvrzením ubytování bude zájemce požádán o úhradu rezervační zálohy ve výši 50 % z celkové ceny ubytování. Tato záloha bude při platbě odečtena z celkové ceny ubytování. Splatnost zálohy je do 5ti pracovních dní od potvrzení rezervace. Pokud záloha nebude připsána na účet provozovatele ubytování v uvedeném termínu, rezervace se automaticky ruší.

Zrušení rezervace

Rezervace může být bezplatně zrušena nejpozději 30 kalendářních dní před dnem plánovaného příjezdu nebo pokud se celý rezervovaný termín podaří obsadit jinými hosty. V ostatních případech bude účtován storno poplatek ve výši rezervační zálohy, a to započtením již zaplacené zálohy. Rezervace může být zrušena pouze písemně, a to e-mailem na adresu info@ubytovaninavrbici.cz nebo poštou na adresu Vrbice 315, 619 09 Vrbice.

Cena ubytování, kauce a platební podmínky

Aktuální ceník ubytování je uveden na webových stránkách www.ubytovaninavrbici.cz/ubytovani. Uvedené ceny zahrnují pronájem celého objektu. V cenách jsou zahrnuty pronájem celého objektu po dohodnutou dobu, spotřeba energií, ložní prádlo, základní toaletní potřeby a místní poplatky.

Doplatek ceny za ubytování je možné uhradit bankovním převodem před termínem začátku ubytování nebo na místě při nástupu na ubytování. Na místě jsou aktuálně přijímány platby pouze v hotovosti.

Při ubytovávání budou hosté požádáni o vratnou kauci ve výši 5 000,- Kč, která bude sloužit ke krytí případných škod na zařízení a vybavení způsobených ubytovanými hosty.

Příjezd a odjezd hostů

Čas příjezdu a odjezdu hostů bude dohodnut individuálně. Standardně je možný příjezd v den zahájení pobytu kdykoliv po 15. hodině a odjezd v den ukončení pobytu nejpozději v 10 hodin.

V den ukončení pobytu bude objekt předán provozovateli ve stavu, ve kterém byl převzat v den příjezdu, s přihlédnutím k běžnému znečištění a opotřebení. Při nadstandardním znečištění bude hostů účtován poplatek za nadstandardní úklid.

Pojištění a odpovědnost

Objekt, včetně jeho vybavení, je standardně pojištěn. Jakékoliv škody na objektu nebo jeho vybavení (i drobné) je nutné neprodleně hlásit provozovateli ubytování.

Ubytovaní berou na vědomí, že objekt využívají na vlastní nebezpečí. Provozovatel ubytování neodpovídá za úrazy, ztrátu, krádež, poškození nebo zničení majetku ubytovaných ani třetí osoby, ani škody způsobené přírodními živly. Veškeré škody na objektu nebo jeho zařízení způsobené ubytovanými hosty jsou ubytovaní povinni uhradit v jejich plné výši (včetně souvisejících nákladů), příp. do výše spoluúčasti pojištění, a to i pokud tato částka překračuje výši vratné kauce.

Z tohoto důvodu doporučujeme hostům před příjezdem do ubytování uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění, případně prověřit rozsah stávajících pojištění. Pojištění je možné sjednat i pro případ zrušení pobytu.

Další podmínky ubytování

Mezi ubytovanými musí být alespoň jedna osoba starší 18ti let. Za nezletilé zodpovídají ubytované osoby starší 18ti let.

V objektu je zakázán pobyt osob nenahlášených provozovateli ubytování.

Kouření je přísně zakázáno uvnitř celého objektu i na terase.

Je zakázáno kdekoliv v objektu nebo na pozemku rozdělávat oheň.

Pobyt zvířat je možný pouze po písemné dohodě s provozovatelem ubytování.

Je zakázáno poškozování a ničení majetku ubytovatele i jakékoliv manipulace se zařízením objektu (nábytkem).

Je zakázáno používání vlastních topidel nebo jiných nestandardních zařízení.

V čase mezi 22. a 6. hodinou je nutné ve venkovních prostorách (vč. terasy) dodržovat noční klid.

Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen objekt zabezpečit před rizikem poškození, a to zejména zamknutím všech vstupních dveří, zavřením oken, vypnutím elektrospotřebičů, uzavřením vodovodních kohoutků nebo zhasnutím světel.

Výše uvedené podmínky jsou ubytovaní hosté povinni dodržovat po celou dobu pobytu. V případě porušení kterékoliv z uvedených podmínek si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt, a to bez nároku na vrácení platby za nevyčerpané služby.